Maj 2023

 Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter  

 

1

Datum

2

4

3

6

5

7

9

8

11

10

12

14

13

16

15

18

17

19

21

20

23

22

24

26

25

28

27

29

31

30

Lill-Märta

max 4

1100

1000

Kristina

max 4

bokad

bokad

bokad 

bokad

bokad

bokad

1100

bokad

bokad

1100

bokad

1100

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

1150

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

1150

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

1040

1040

bokad

Ulrika

max 2

1000

800

Robert

max 4

🐶

800

1000

bokad

bokad

bokad

1000

bokad

1000

bokad

bokad

800

1000

800

bokad

800

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

1040

bokad

1040

xxx

bokad

bokad

1040

bokad

bokad

bokad

bokad

840

bokad

840

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

840

bokad

840

xxx

750

Arvid

max 2

750

bokad

750

bokad

bokad

bokad

750

750

750

750

750

bokad

750

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

675

Danjel

max 2

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad