Oktober

Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter  

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

1

995

895

bokad

bokad

bokad

bokad

2

995

bokad

bokad

bokad

695

bokad

3

995

bokad

895

695

695

bokad

4

995

bokad

895

695

695

bokad

5

995

895

895

695

695

bokad

6

995

895

895

bokad

695

bokad

7

bokad

895

895

bokad

bokad

bokad

8

bokad

bokad

895

695

bokad

bokad

9

bokad

bokad

895

695

bokad

bokad

10

995

bokad

895

bokad

695

xxx

11

995

bokad

895

bokad

695

bokad

12

995

bokad

895

bokad

695

bokad

13

bokad

bokad

895

bokad

695

bokad

14

bokad

895

895

bokad

695

bokad

15

bokad

895

895

695

695

bokad

16

995

895

895

695

bokad

bokad

17

995

895

895

695

bokad

bokad

18

995

895

895

695

bokad

625

19

995

895

895

695

bokad

625

20

995

895

895

bokad

bokad

625

21

995

895

895

bokad

695

bokad

22

995

895

895

bokad

695

bokad

23

995

895

895

695

695

bokad

24

995

895

895

695

695

625

25

995

895

895

695

695

625

26

995

895

bokad

bokad

695

625

27

bokad

895

bokad

bokad

bokad

625

28

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

29

995

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

30

995

895

895

695

bokad

625

31

995

895

895

695

bokad

625