September

Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter  

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

1

bokad

bokad

bokad

795

bokad

xxx

2

bokad

995

995

795

750

bokad

3

bokad

995

995

795

750

bokad

4

bokad

995

995

bokad

750

695

5

bokad

995

995

bokad

750

695

6

bokad

bokad

995

bokad

750

695

7

bokad

bokad

995

bokad

750

bokad

8

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

9

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

10

bokad

bokad

bokad

795

bokad

bokad

11

bokad

bokad

995

795

bokad

bokad

12

bokad

xxx

995

795

bokad

bokad

13

xxx

bokad

995

bokad

bokad

bokad

14

bokad

bokad

995

bokad

bokad

bokad

15

bokad

bokad

995

bokad

750

xxx

16

bokad

bokad

995

bokad

750

bokad

17

bokad

995

995

bokad

750

bokad

18

bokad

995

995

bokad

750

695

19

bokad

995

995

bokad

750

695

20

bokad

995

995

795

750

695

21

1095

995

995

795

750

bokad

22

1095

995

995

795

750

bokad

23

1095

995

995

795

750

bokad

24

1095

995

995

795

750

695

25

bokad

995

995

795

750

695

26

bokad

995

995

795

750

695

27

bokad

995

995

795

750

695

28

bokad

995

995

795

750

695

29

bokad

995

995

795

750

695

30

1095

995

995

795

750

695