Augusti

Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter   

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

13

1095

995

bokad

795

750

695

14

1095

995

bokad

795

750

695

15

1095

995

bokad

795

750

695

16

1095

995

bokad

795

750

695

17

1095

995

bokad

795

750

695

18

bokad

bokad

bokad

795

750

695

19

bokad

bokad

bokad

795

750

695

20

bokad

bokad

bokad

bokad

750

695

21

xxx

bokad

bokad

bokad

750

695

22

bokad

bokad

bokad

bokad

750

695

23

bokad

bokad

bokad

bokad

750

695

24

bokad

bokad

bokad

bokad

750

695

25

bokad

bokad

bokad

bokad

750

695

26

bokad

bokad

bokad

bokad

750

695

27

1095

bokad

995

bokad

750

695

28

1095

bokad

995

bokad

750

695

29

1095

bokad

995

bokad

750

695

30

1095

bokad

995

bokad

750

695

31

1095

bokad

995

bokad

750

695