Augusti

Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter   

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

13

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

14

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

15

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

16

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

17

xxx

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

18

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

695

19

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

695

20

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

21

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

22

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

23

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

24

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

25

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

26

bokad

bokad

bokad

795

bokad

bokad

27

bokad

bokad

bokad

795

bokad

695

28

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

695

29

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

30

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

31

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad