1 - 23 juni

  Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter  

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

1

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

2

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

3

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

4

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

5

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

6

bokad

bokad

bokad

bokad

750

xxx

7

bokad

bokad

bokad

bokad

750

bokad

8

bokad

bokad

bokad

bokad

750

bokad

9

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

10

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

11

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

12

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

13

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

14

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

15

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

16

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

xxx

17

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

18

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

19

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

20

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

21

bokad

bokad

xxx

795

750

bokad

22

bokad

bokad

bokad

795

750

bokad