Maj

 Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter  

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

1

bokad

995

995

bokad

750

bokad

2

bokad

995

995

795

750

bokad

3

bokad

995

995

795

bokad

bokad

4

bokad

995

995

795

bokad

bokad

5

bokad

bokad

995

795

bokad

bokad

6

bokad

bokad

995

795

bokad

bokad

7

bokad

bokad

995

795

750

bokad

8

bokad

995

bokad

bokad

750

bokad

9

1095

995

bokad

bokad

750

bokad

10

1095

995

bokad

bokad

750

bokad

11

1095

995

bokad

bokad

750

bokad

12

1095

995

bokad

bokad

750

bokad

13

bokad

995

995

bokad

bokad

bokad

14

bokad

bokad

995

bokad

bokad

bokad

15

bokad

bokad

995

795

bokad

bokad

16

bokad

bokad

bokad

795

bokad

bokad

17

1095

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

18

1095

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

19

1095

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

20

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

21

bokad

xxx

bokad

bokad

bokad

bokad

22

xxx

bokad

bokad

795

bokad

bokad

23

bokad

bokad

995

795

750

xxx

24

bokad

bokad

995

bokad

750

bokad

25

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

26

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

27

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

28

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

29

bokad

xxx

995

bokad

xxx

bokad

30

bokad

bokad

995

bokad

bokad

bokad

31

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad