November

 Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter 

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

1

bokad

800

bokad

bokad

bokad

bokad

2

bokad

800

bokad

bokad

bokad

550

3

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

550

4

bokad

bokad

bokad

xxx

xxx

bokad

5

900

800

800

bokad

bokad

bokad

6

900

800

800

bokad

bokad

bokad

7

900

800

800

bokad

bokad

xxx

8

900

800

800

bokad

bokad

bokad

9

900

800

800

bokad

600

bokad

10

900

bokad

800

bokad

600

bokad

11

900

bokad

800

bokad

600

bokad

12

900

bokad

bokad

600

bokad

bokad

13

900

bokad

bokad

600

bokad

bokad

14

900

xxx

800

600

600

bokad

15

900

bokat

800

600

600

bokad

16

900

bokat

800

600

600

bokad

17

900

800

800

600

600

bokad

18

900

800

800

600

600

bokad

19

900

800

bokad

bokad

bokad

bokad

20

900

800

bokad

bokad

bokad

bokad

21

900

800

800

600

600

550

22

900

800

800

600

600

550

23

900

800

800

600

600

550

24

900

800

800

600

600

550

25

900

800

800

600

600

550

26

bokad

800

800

600

600

bokad

27

bokad

800

800

600

600

bokad

28

900

800

800

600

600

550

29

900

800

800

600

600

550

30

900

800

800

600

600

550