Oktober

Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter 

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

1

bokad

bokad

800

bokad

bokad

bokad

2

bokad

bokad

bokad

xxx

bokad

bokad

3

bokad

xxx

bokad

xxx

bokad

xxx

4

bokad

xxx

bokad

bokad

600

bokad

5

bokad

xxx

bokad

bokad

600

bokad

6

bokad

bokad

bokad

bokad

600

550

7

bokad

bokad

xxx

xxx

600

550

8

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

9

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

10

bokad

800

bokad

600

xxx

550

11

bokad

800

bokad

600

bokad

550

12

bokad

800

bokad

600

bokad

550

13

bokad

800

bokad

bokad

bokad

550

14

bokad

800

bokad

bokad

bokad

bokad

15

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

16

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

17

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

18

900

800

bokad

bokad

600

bokad

19

900

800

bokad

bokad

600

550

20

900

800

bokad

bokad 

bokad

550

21

900

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

22

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

23

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

24

bokad

bokad

800

bokad

600

bokad

25

bokad

800

800

bokad

600

bokad

26

bokad

800

800

xxx

600

bokad

27

bokad

800

bokad

bokad

600

bokad

28

bokad

800

bokad

bokad

bokad

bokad

29

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

30

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

31

900

800

xxx

bokad

xxx

bokad