14 - 31 augusti

Minsta möjliga bokning - 2 sammanhängande nätter 

 

Datum

 

Kristina

max 4

Lill-Märta

max 4

Robert

max 4

🐶

Ulrika

max 2

Arvid

max 2

🐶

Danjel

max 2

14

bokad

bokad

xxx

xxx

xxx

bokad

15

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

16

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

17

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

18

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

19

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

20

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

21

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

22

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

23

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

24

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

25

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

26

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

27

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

bokad

28

bokad

bokad

895

bokad

xxx

bokad

29

bokad

bokad

895

bokad

bokad

bokad

30

bokad

bokad

895

bokad

bokad

bokad

31

bokad

bokad

895

bokad

bokad

bokad